شرکتهای تجاری


برای مشاهده اطلاعات هر شركت روی نام آن کلیک کنید.
ليست كلی ه ی و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ

ردیفنام شركتشماره غرفه
 1  آژانس فطرس
 2  آژانس کانتیننتال وی
 3  آميکو يسنا پارس 8
 4  آیبک طب پارس M 15, P 5
 5  آیتک ویژن ایرانیان 30
 6  الما نت
 7  امیران پزشکی پارس 26
 8  ايران ممكو M 5, P 6
 9  باهرمهد P 6
 10  بایر پارسیان M 1, P 5
 11  بهراد طب نوین پارس 41
 12  پارس ديدگان M 3
 13  پارس صدرا فن آور 15
 14  پيشرفت درمان 23
 15  تایماز 7b
 16  تدبیر کالای جم 14
 17  تعاوني توليدي لنزديدار 43
 18  توانا ابزار پرتو 46
 19  توس نگاه 36
 20  چيستا درمان قشم 7c
 21  داده کاوان امیرکبیر
 22  داروسازی رها 29
 23  درسا طب درمان 5
 24  ديدگاه طب 10
 25  دیده ابزار دیبا 12b
 26  سایا طب مانا 21
 27  سپاهان سامع 18
 28  ستاره آذین نور گستر 38
 29  ستاره شمال اپتيك 37
 30  سیناژن M 16
 31  صوفياطب (آلكان) 1
 32  طب تجهیز قرن 25
 33  طب تصوير 45
 34  فجرشاهد 11
 35  فرآورده های تزریقی و دارویی 28
 36  فراسو زیبا نگاه 27
 37  كاریز طب لوتوس 39
 38  كلنيك پروتز چشم بینابخش 40
 39  كیمیا کالای رازی 17
 40  گروه بيناچشم تهران 13
 41  گيفان 12a
 42  لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) 44
 43  لردگان M 11, P 1
 44  مارستان M 13, P 6
 45  مایا اسلیم آریا M 8, P 4
 46  مدیسا طب درمان 34
 47  مهرداور(گلبندی) 6
 48  مهندسی پزشكی عالی پيام M 7, P 2
 49  موج طب پارسیان 7a
 50  موسسه پويان
 51  نگاه طب 4
 52  نیک بین طب آریا 35
 53  نیکاد چرم
 54  هوران تک نگاه 20
 55  ولیان دارو 33
 56  کتاب پزشکی نیکان

« دفتر انجمن ها / مراکز تحقیقاتی ، ... »

ردیفنام شماره غرفه
 1  انجمن چشم پزشکی ايران
 2  بیمارستان آتیه غرب 2 22
 3  مركز تحقيقات چشم دانشگاه تهران
 4  مركز تحقيقات چشم دانشگاه شهيد بهشتي
 5  مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 6  مرکز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 7  مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم
 8  مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 9  نشریه سینا طب
 10  نورآوران سلامت 42
اخبــارحامیان کنگره