شرکتهای حامی Sponsors

« حامیان اصلی همایش »

براي مشاهده اطلاعات شركتهای حامی چهارمین همایش بهاره روی نام آن كلیک نمایید.
نوع حمايتشماره غرفهنام شركترديف
9  آیبک طب پارس  1
10  ديدگاه طب  2
11  فجرشاهد  3
31  مهندسي پزشكي عالي پيام  4
 

برای مشاهده دیگر حامیان کلیک کنید

              

اخبــارحامیان کنگره