هزینه / شماره حساب

 

حق ثبت نام شرکت در کنگره به شرح جدول زیر می باشد و لازم است که مبالغ ریالی به شماره حساب سیبا 0106410641003 بانک ملی (کد 762) به نام انجمن چشم پزشکی ایران و مبالغ ارزی به حساب ارزی واریز شده و اطلاعات فیش به دقت در فرم ثبت نام وارد گردد.

 

گـــروه

شرکت کنندگان ایـــرانـــی

 

تـا تـاریـخ 31 تیر 1398 (تا 15 مرداد تمدید شد

 

 

تـا تـاریـخ 15 شهریور 1398

 

 

زمـان بـرگــزاری کــنـگــره

 

چشم پزشک

250،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

150،000 تومان حق عضویت انجمن *

 جمع 400،000 تومان

300000تومان هزینه ثبت نام کنگره

150،000 تومان حق عضویت انجمن *

  جمع 450.000 تومان

350،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

150،000 تومان حق عضویت انجمن *

      جمع 500،000 تومان

دستیار چشم پزشکی ٭٭

 

رایگان

 

                    

 

رپزشک متخصص سایر رشته ها

 پزشک عمومی

 پیراپزشک

(پرستار و سایر رشته های وابسته)

 PhD  رشته های مرتبط

 دانش آموختگان سایر رشته ها

250،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

  300.000تومان هزینه ثبت نام کنگره

350،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

 

ثبت نام برنامه یکروزه پرستاری 

-

75000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

90،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

افراد ایرانی مازاد بر سهمیه شرکت های تجاری

-

3200،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

380،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

نمایندگان غیر ایرانی شرکت های تجاری

-

مطابق جدول ارزی

مطابق جدول ارزی

افراد همراه (همسر و فرزند) ٭٭٭

80،000 تومان هزینه روزانه ثبت نام کنگره 

250،000 تومان هزینه کل ایام کنگره

80،000 تومان هزینه روزانه ثبت نام کنگره 

250،000 تومان هزینه کل ایام کنگره

80،000 تومان هزینه روزانه ثبت نام کنگره 

250،000 تومان هزینه کل ایام کنگره

 

 

٭ پرداخت حق عضویت انجمن چشم پزشکی ایران برای چشم پزشکان و همکاران فلوشیپ ایرانی الزامی است.

٭٭ ارائه مدرک دستیاری الزامی است.

٭٭٭ متقاضیان شرکت در کنگره، پس از ثبت نام مجاز به ثبت نام افراد همراه می باشند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، افرادی که در کنگره سخنرانی دارند (به جز بخش مقالات آزاد) از پرداخت هزینه ثبت نام در کنگره معاف می باشند، ولی پرداخت هزینه حق عضویت انجمن برای چشم پزشکان و همکاران فلوشیپ الزامی می باشد.

 

کلیه پزشکان محترم شهرستان های سراسر کشور می بایست حق عضویت سالیانه خود را (پرداخت اینترنتی یا واریز فیش) به انجمن مرکز واریز نموده و فیش واریزی را در سایت انجمن چشم پزشکی ایران ثبت نمایند.(مبالغ واریزی به انجمن استانها مورد قبول نمی باشد)

حساب سیبا 0106410641003 بانک ملی به نام انجمن چشم پزشکی ایران

 

شماره شبا: IR030170000000106410641003

 

 

 شماره کارت: 6037997130876429

 

همکاران محترم در صورت پرداخت هزینه از طریق کارت به کارت میبایست 4 رقم آخر کارت خود را از صفحه شخصی در قسمت ثبت فیش درج نمایند. 


اخبــارحامیان کنگره